Władze Fundacji

Fundację Harcerstwa Drugiego Stulecia powołali Fundatorzy:

 • Grażyna Banak
 • Grzegorz Nowik
 • Andrzej Suchocki

 

Radę Honorową Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia stanowią harcerki i harcerze związani z Ruchem Harcerstwa Niepokornego lat 70. i 80. XX w. i inne osoby chcące wesprzeć cele Fundacji, o skonkretyzowanym wizerunku i pozycji publicznej i rozpoznawalnych osiągnięciach zawodowych i społecznych. To osoby będące uosobieniem celów naszej Fundacji, mogące stanowić wzorce moralne i osobowe we współczesnym społeczeństwie, dla dzisiejszego ruchu harcerskiego i mogące służyć swoją pozycją zawodową i publiczną budowaniu wizerunku Fundacji i propagowaniu idei wychowania harcerskiego.

 • Pani Prezydentowa Anna Komorowska
 • Karolina Kaczorowska
 • Stefan Adamski
 • Stanisław Berkieta
 • Michał Bobrzyński
 • Marek Brodzki
 • Abp Tadeusz Gocłowski
 • Andrzej Janowski
 • Marek Kapuściński
 • Piotr Koj
 • Bogusław Kośmider
 • Stanisław Krawczyński
 • Michał Kulesza
 • Jarosław Kurski
 • Maciej Lisicki
 • Maciej Musiał
 • Piotr Stawicki
 • Marek Stępa
 • Adam Strzembosz
 • Wojciech Szczurek
 • Wojciech Wróblewski

 

 

Rada Fundacji

Radę Fundacji tworzą przedstawiciele środowisk poKIHAMowskich z całej Polski.
Od 2021 roku w skład Rady Fundacji wchodzą:

 • Jan Pastwa - Przewodniczący Rady
 • Jacek Chodorski
 • Andrzej Chyrowicz
 • Marek Podwysocki
 • Anna Reda
 • Andrzej Starski
 • Wiesław Turzański
 • Zbigniew Wilk
 • Jacek Zaucha
 

Zarząd Fundacji

Pierwszy Zarząd powołali Fundatorzy w grudniu 2011 roku.

Od 2021 roku w skład Zarządu wchodzą:

 • Bogusława Pasieka-Butkiewicz - Prezes Zarządu
 • Ewa Urbańczyk - Skarbnik
 • Barbara Kubiak - Sekretarz