Archiwalia

Jednym z celów Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia jest ochrona i trwałe zabezpieczenie dziedzictwa i osiągnięć ruchu harcerskiego w pierwszym stuleciu służby a przede wszystkim dokumentowanie legendy i przesłania Harcerstwa Niepokornego lat 70. i 80. XX w. poprzez:

  • inicjowanie i wspieranie opracowań historycznych i gromadzenie archiwaliów,
  • upowszechnienie wzorców osobowych i materiałów historycznych;
  • wspieranie działalności wydawniczej Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego i
  • inne formy archiwizacji.

Chcemy zachować prawdę o nas - historie osób i środowisk lokalnych (szczególnie niewielkich!) wydarzenia, represje, fakty. Chcemy zachować prawdę o naszych działaniach poprzez dokumentowanie, archiwizowanie, opisywanie i wydawanie w formie publikacji książkowych i internetowych. Wiele środowisk taką pracę już wykonało lub wykonuje. Pragniemy stworzyć płaszczyznę wymiany informacji i dobrych wzorów.