24.10.2015 - uroczystości z okazji 65 rocznicy powstania HOP (Pieszyce)

24.10.br w Pieszycach odbyły się uroczystości z okazji 65 rocznicy powstania Harcerskiej Organizacji Podziemnej. Istniejąca od  1950r. organizacja była odpowiedzią na narzucone w tym czasie przez władze harcerstwo wzorowane na działalności radzieckich pionierów. Jako taka budziła ostry sprzeciw wśród patriotycznej młodzieży z Pieszyc. HOP działała od kwietnia do października 1950 r. W roku 1951 siedmiu członków organizacji aresztowano i podczas pokazowej, wyjazdowej sesji Sądu Wojskowego skazano kilkunastoletnich chłopców na kary więzienia najpierw w Dzierżoniowie, potem we Wrocławiu. Kary opiewały na kilkanaście i kilka lat więzienia i ciężkich robót w kopalniach.  Harcerską Organizację Podziemną określono mianem "związku zbrodniczego".

Dla upamiętnienia tych wydarzeń Stowarzyszenie Gór Sowich "Pasjonat" pragnie oddać cześć młodym niepokornym i bohaterskim harcerzom z Pieszyc. Zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa oraz przez cały dzień w Centrum Kultury w Pieszycach będzie otwarta wystawa przedstawiająca historię Harcerskiej Organizacji Podziemnej. Na przygotowanie wystawy SGS "Pasjonat" otrzymało wsparcie finansowe od Fundacji ze środków Fundacji PZU.

 

zdjęcia ze strony Stowarzyszenia Gór Sowich "Pasjonat"

Galeria