Żegnamy Piotra Wilka...

W środę 9 grudnia 2015 r. zmarł nagle phm Piotr Wilk z Gdyni. Jeszcze w sobotę 5 grudnia uczestniczył w Warszawie w spotkaniu Instruktorek i Instruktorów, założycieli oraz członków i sympatyków KIHAM oraz Mszy w intencji m.in. swojego dawnego drużynowego Tomasza Milewskiego.

Pogrzeb Piotra odbędzie się w środę 16 grudnia. Msza żałobna o 11.30 w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pierwoszynie, ul. Kaszubska 31 (wcześniej o godz.11 różaniec w dolnej kaplicy), a o godzinie 13 pogrzeb na gdyńskim cmentarzem komunalnym w Kosakowie (dawniej stosowana nazwa Pierwoszyno) ul. Rzemieślnicza 26C.

Piotr Wilk był przybocznym, a potem drużynowym 1 Wodnej Drużyny Harcerskiej, która działała w latach 1973-1985 w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni. Od początku istnienia 1 WDH przyrzeczenia harcerskie składano z pominięciem deklaracji „wierności sprawie socjalizmu” obowiązującej wówczas w ZHP.
Po sierpniu 1980 roku instruktorzy 1 WDH, której w tym czasie przewodniczył Tomasz Milewski, czynnie włączyli się w działania na rzecz odnowy harcerstwa prowadzone przez Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM). Piotr Wilk był jednym z 25 członków założycieli trójmiejskiego KIHAM. Po wprowadzeniu stanu wojennego współtworzył Środowisko harcerstwa niezależnego w Gdyni.
Współpracował ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej, gdzie działał w Kole Przyjaciół Harcerstwa i organizował szkolenia żeglarskie dla harcerzy z Okręgu Pomorskiego ZHR. Czynnie wspomagał środowisko harcerskie swojego syna Sebastiana.