Odeszła dhna Grażyna Ścisłowska

30 sierpnia 2021 roku w Mediolanie przegrała walkę z chorobą druhna Grażyna Ścisłowska, instruktorka Hufca Warszawa-Mokotów i KIHAM, pierwsza drużynowa 70 WDHek "Czarna Siedemdziesiątka".

Grażyna z wykształcenia była psychopedagogiem, studiowała w Polsce i w Holandii. W latach 1991-1994 była współpracowniczką europejskiego projektu monitorującego reorganizację polskiego systemu kształcenia nauczycieli. W 1995 roku wyjechała do Kanady gdzie współpracowała z Edmonton Immigrant Services Association jako tłumacz i negocjator.

W 2000 roku zamieszkała we Włoszech gdzie pracowała jako trener w projektach z zakresu zarządzania dla ministerstw, władz regionalnych i lokalnych oraz organizacji społecznych. Była tez odpowiedzialna za część projektu szkoleniowego dla afgańskich pracowników schroniska dla kobiet w Kabulu.

Od 2007 roku współpracowała z firmami konsultingowymi w projektach szkoleniowych z zakresu zarządzania, rozwoju przedsiębiorczości i kultury biznesu zarówno we Włoszech jak i za granicą, również w Polsce. Szczególnie interesowały Ją zagadnienia współpracy międzykulturowej.

Jednocześnie Grażyna czynnie działała na rzecz włoskiej Polonii, między innymi prowadząc telefoniczną pomoc psychologiczną w czasie pandemii.