Medale "Dziękujemy za wolność"

W 99 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, w dniu 11 listopada 2017 roku w pięknej Sali Obrad Rady m.Krakowa wręczono Medale "Dziękujemy za wolność".
W piętnastej edycji tego Medalu z okazji 37 Rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania Solidarności, uhonorowanych zostało 41 osób, głównie związanych z podziemnym ruchem wydawniczym skupionych wokół małopolskiej struktury podziemnej (RKW/RKS).

Spotkanie prowadził Edward E.Nowak - prezes Stowarzyszenia "Sieć Solidarności". Zdaniem prowadzącego szczególną grupę nagrodzonych stanowili harcerze niezależnego ruchu harcerskiego w latach 80-tych poprzedniego stulecia. Pośmiertnie Medalem zostali wyróżnieni śp. hm o.Adam Studziński, śp.o. Norbert Paciora (medale odebrali przedstawiciele Okręgu Małopolskiego ZHR), śp. hm Jerzy Parzyński (medal odebrali żona Teresa i syn Marcin) oraz śp. hm Ryszard Wcisło ( medal odebrała żona Ewa). Następnie Medal odebrali hm Piotr Bąk, hm Wojciech Hausner, hm Bogusław Kośmider, hm o.Dominik Orczykowski, hm Zbigniew Wilk, hm Wojciech Wróblewski, hm Andrzej Wysocki, hm Władysław Zawiślak oraz hm Teresa Żelazny.

Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali biuletyn nr. 4(30) zawierający wkładkę z biogramami osób wyróżnionych medalem oraz tekstem "Niepokorne i niezależne harcerstwo 1980-1989", autorstwa hm Wojciecha Hausnera.

Galeria