Dofinansowanie udziału w konferencji "Edukacja przygodą"

Fundacja objęła patronat nad trzecią edycją ogólnopolskiej konferencji „Edukacja przygodą ”organizowanej przez Fundację "Nasza Ziemia" a poświęconej zagadnieniom outdoor/ adventure/ experiental education w Polsce (zwanego czasem wychowaniem przez przygodę, pedagogiką przygody, wychowaniem plenerowym, turystyką aktywną lub pedagogiką przeżyć).

Zapraszamy zwłaszcza instruktorów harcerskich. Dzięki włączeniu się w organizację wydarzenia Lasów Państwowych, liczymy na liczną reprezentację środowisk związanych z edukacją przyrodniczą oraz leśną. Bazując na doświadczeniach z poprzedniej edycji postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej również edukacyjnym zagadnieniom turystyki kwalifikowanej w tym sail training.

Gościem specjalnym naszej konferencji będzie dr Pete Allison z Uniwersytetu w Edynburgu! Sława w świecie outdoor/adventure/experiental. Badacz ekspedycji morskich i górskich, promotor międzynarodowych prac badawczych, autor kilkudziesięciu publikacji, a przy tym zapalony turysta i aktywista !

Instruktorzy harcerscy otrzymają od organizatorów zniżkę - opłata za udział w 2dniowej konferencji wyniesie 65 zł. Dodatkowo Fundacja oferuje zwrot kosztów podróży na miejsce konferencji. Aby otrzymać zniżkę należy w formularzu zgłoszenia w uwagach podać stopień instruktorski, środowisko harcerskie i dopisać "Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia"

 

Program konferencji