Lista projektów kształceniowych, które otrzymają dofinansowanie Skole 2014

Lp.nazwa własna kursy/projektunazwa organizatoraimię i nazwisko komendanta/ komendantki/osoby kontaktowej
1 Kurs Kadry Kształcącej Drużynowych "Ręka metody" Chorągiew Opolska ZHP we współpracy z Chorągwią Dolnośląską ZHP - Zespół Kadry Kształcącej (ZKK) hm. Jolanta Kreczmańska wędr.
2 XVII Obóz szkoleniowy dla drużynowych - Jadwiga 2014 Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” Federacja Skautingu Europejskiego - Namiestnictwo Harcerek hm. Anna Chałupa HR
3 Kurs harcmistrzowski Cogito 2014/2015 Związek Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera hm. Dorota Całka wędr.
4 Kurs harcmistrzowski Cogito 2014 Związek Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera hm. Dorota Całka wędr.
5 Rzekotka 2014 - "Zielona Rzekotka czy Złota Żaba?" Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” Federacja Skautingu Europejskiego - Namiestnictwo Harcerek hm. Anna Chałupa HR
6 Adalbertus - obóz szkoleniowy dla przybocznych i drużynowych. Edycja sierpniowa Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” Federacja Skautingu Europejskiego, Namiestnictwo Harcerzy hm. Marcin Kuczaj HR
7 Adalbertus - obóz szkoleniowy dla przybocznych i drużynowych. Edycja kwietniowa Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” Federacja Skautingu Europejskiego, Namiestnictwo Harcerzy hm. Marcin Kuczaj HR
8 "W drodze" do bycia drużynową Małopolska Szkoła Instruktorek ZHR "Siloe" hm. Laura Rabiej HR
9 Kurs przedinstruktorski En garde! Okręg Mazowiecki ZHR phm. Maciej Górski HR
10 Letnie kursy szkoleniowe "Dżungla" 1 i 2 stopnia Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego Skauci Europy, Namiestnictwo Wilczków hm. Barbara Pizoń HR
11 Śródroczne kursy szkoleniowe "Dżungla" 1 i 2 stopnia Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego Skauci Europy, Namiestnictwo Wilczków hm. Barbara Pizoń HR
12 Kurs przedinstruktorski Agricola Mazowiecka Szkoła Instruktorów, ZHR phm. Jan Kamiński HR
13 Kurs podharcmistrzowski Chorągiew Dolnośląska ZHP we współpracy z Chorągwią Opolską ZHP hm. Julianna Zapart HR
14 A dokąd właściwie jedziemy? Kurs dla drużynowych Stowarzyszenia Harcerskiego Stowarzyszenie Harcerskie phm. Magdalena Tchórznicka wędr.
15 Szkoła za Lasem 2014 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Gniezno hm. Stanisław Nowak HR
16 KMZ i KMH z Matecznika Pomorska Chorągiew Harcerek ZHR "Matecznik" phm. Barbara Hajduk HR
17 Szlakiem wiedzy Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej; Podkarpacka Chorągiew Harcerek, Szkoła Instruktorska " Drogowskaz" hm. Anna Stasik HR
18 Wędrówka Szkoleniowa "W drogę" Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego Skauci Europy, Namiestnictwo Przewodniczek phm. Olga Towińska HR
19 Kurs przewodnikowski dla dorosłych Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska hm. Andrzej Grabowski HO
20 Kurs drużynowych gromad zuchowych "Cztery Żywioły" Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP Łagiewniki phm. Rafał Derkacz HO
21 Kurs Drużynowych Wędrowniczych GRAŃ Międzyhufcowy Zespół Kadry Kształcącej im. Andrzeja "Lidera" Zawady, Hufiec ZHP Piastów phm. Jolanta Rybińska HO
22 Kurs drużynowych drużyn starszoharcerskich "Cztery Żywioły" Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec ZHP Łagiewniki phm. Paulina Rokaszewicz HO
23 "Szkoła Granatowych" - kurs przewodnikowski i drużynowych Choragiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego hm. Katarzyna Kawka HR
24 Spotkanie szkoleniowe szefowych ognisk "Cardinal" Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego Skauci Europy, Namiestnictwo Przewodniczek phm. Olga Towińska HR
25 Różnorodne formy kształcenia drużynowych i przybocznych Hufca ZHP Kraków-Podgórze Hufiec ZHP Kraków-Podgórze hm. Sabina Stan HR
26 4U - Cykl zajęć i warsztatów dla drużynowych wszystkich pionów. Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Łódź-Polesie phm. Justyna Kaczmarek HR
27 Kurs przewodnikowski "Tam i z powrotem" Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Piotrków Trybunalski phm. Dobromir Gierańczyk HO
28 Chodź z nami tam Komenda Hufca ZHP Warszawa Ursus im. hm Mieczysława Bema hm. Bożena Sartowska HR
29 Granatowy szlak rowerowy Zespół Kadry Kształcącej "Kalejdoskop" Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego hm. Elżbieta Kuriata HR
30 Jesienne spotkania z metodyką harcerską Referat Harcerski Chorągwi Dolnośląskiej ZHP phm. Katarzyna Rudnicka HO