Relacja z debatyForum Debaty Publicznej
Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski

Pogram debaty:

Otoczenie prawne funkcjonowania harcerstwa

Pałac Prezydencki, 12 czerwca 2013 roku
 
 

„Otoczenie prawne funkcjonowania harcerstwa” to temat Forum Debaty Publicznej, które odbyło się 12 czerwca br. w Pałacu Prezydenckim.

 

Spotkanie rozpoczął min. Maciej Klimczak, który powitał przybyłych gości; posłów, senatorów, ministrów, przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i instytucji publicznych. Wyróżnił współautorów forum – przedstawicieli organizacji harcerskich.

 

Następnie głos zabrał prowadzący spotkanie Krzysztof Ziemiec, dziennikarz, harcerz.

 

Dziękując za zaproszenie K. Ziemiec podkreślił znaczącą rolę organizacji harcerskich w wychowaniu młodego pokolenia: - rok temu uzgodniliśmy wspólnie, że harcerstwo jest wspaniałą organizacją, która kształtuje i buduje kolejne pokolenia Polaków. Uzgodniliśmy też, że warto się wspierać, warto być razem – powiedział. Podziękował Kancelarii Prezydenta RP za wsparcie w organizowaniu kolejnej debaty i za gościnność.

 

Dziennikarz krótko przypomniał temat debaty tj. zmiany w prawie dotyczącym funkcjonowania harcerstwa i powitał gości: poseł Bożenę Kamińską, przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Harcerstwa, Tadeusza Sławeckiego, wiceministra edukacji narodowej, Rafała Magrysię, podsekretarza stanu w MSW, Jolantę Chełmińską, wojewodzinę łódzką, Macieja Żywno, wojewodę podlaskiego, Marka Posobkiewicza, Głównego Inspektora Sanitarnego, Włodzimierza Paszyńskiego, wiceprezydenta Warszawy, Longina Komołowskiego, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, przedstawicieli Ministerstwa Ochrony Środowiska, dyrekcji Lasów Państwowych, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Głównego Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawicieli władz samorządowych, organizacji społecznych i obywatelskich, przedstawicieli kuratorów oświaty oraz współorganizatorów debaty, szefów organizacji harcerskich: hm. Adama Massalskiego, przewodniczącego ZHP, hm. Małgorzatę Sinicę, naczelniczkę ZHP, hm. Ewę Borkowską – Pastwę, przewodniczącą ZHR, hm. Piotra Sitko, przewodniczącego Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, hm. Magdalenę Tchórznicką, naczelniczkę Stowarzyszenia Harcerskiego, hm. Marynę Jucho, przewodniczącą harcerstwa na Białorusi, prof. Adama Strzembosza, byłego harcerza usuniętego politycznie z harcerstwa po 1956 roku i Krystynę Małkowską, wnuczkę założycieli harcerstwa polskiego Andrzeja i Olgi Małkowskich.

 

2 debata2 debata