Światowe Dni Młodzieży

Dziś, 20.07.2016 r., spotkaniami w diecezjach rozpoczynają się  XXIX Światowe Dni Młodzieży - międzynarodowe spotkania młodych katolików z całego świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i Papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Odbywające się w tym roku w Krakowie spotkania zapoczątkowane zostały z inicjatywy Jana Pawła II w 1985 roku, kiedy to na spotkaniu opłatkowym w Watykanie Papież wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe. Spotkania Papieża z młodymi katolikami odbyły się dotychczas w Buenos Aires (Argentyna), Santiago de Compostela (Hiszpania), Częstochowie, Denver (USA), Manili (Filipiny), Paryżu (Francja), Rzymie (Włochy), Toronto (Kanada), Koloni (Niemcy), Sydney (Australia), Madrycie (Hiszpania) i Rio de Janeiro (Brazylia). W tym roku ponownie młodzi katolicy z całego świata spotykają się w Polsce, w Krakowie. Tradycyjnie organizacje harcerskie ZHP, ZHRSkauci Europy organizują zloty a także pełnią służbę medyczną i porządkową.

A my chcemy przypomnieć pierwsze spotkanie młodych katolików w Polsce. VI Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w Częstochowie w 1991 r. miały szczególny charakter - Jan Paweł II nazwał je historycznym spotkaniem młodzieży z dwóch stron żelaznej kurtyny. Na historyczny wymiar zlotu wpłynął fakt, że po raz pierwszy licznie uczestniczyli w nim młodzi ludzie z Europy Wschodniej, co dla papieża miało szczególne znaczenie. W sierpniu 1991 roku do Częstochowy przybyło ponad 1,6 miliona osób, w tym ponad 100 tys. z krajów ówczesnego Związku Radzieckiego.

Galeria