Doroczne spotkanie Rady Fundacji

Rada Fundacji zebrała się  3 czerwca 2017 roku w celu wybrania Przewodniczącego Rady oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji za 2016 rok. Do składu Rady dołączył dh Andrzej Starski, który ostatnio współpracował z Fundacją w ramach zespołu SKOLE.

Nową Przewodniczącą Rady została wybrana dhna Bogusława Pasieka-Butkiewicz, a jej zastępcami zostali dh Jacek Chodorski i dh Jan Pastwa.

Zarząd oraz współpracownicy przedstawili w skrócie działania Fundacji w 2016 i odpowiedzieli na pytania członków Rady, po czym Rada przyjęła sprawozdanie z działalności Fundacji.

W ostatnim punkcie spotkania Rada dokonała zmian w składzie Zarządu Fundacji. Ze względu na ilość obowiązków zawodowych z pracy w Zarządzie zrezygnowała Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, a nowymi członkami Zarządu zostali Marcin Wojdat i Anna Werner, którzy wcześniej współpracowali z Fundacją w ramach zespołu SKOLE. 

W czasie zebrania Zarządu 8 czerwca 2017 roku Marcin Wojdat został wybrany Prezesem Fundacji :)