Inicjatywy NWH (14.05.2012)

Niezależne Wydawnictwo Harcerskie przygotowało i udostępniło publicznie Elektroniczne Archiwum Niezależnej Prasy Harcerskiej z lat 1980–1989. Zasoby Archiwum dostępne są w internecie pod adresem www.prasaharcerska.pl lub poprzez stronę internetową NWH: www.nwh.com.pl

W Archiwum tym gromadzimy i udostępniamy przede wszystkim wydawnictwa ciągłe z okresu najbujniejszego ich rozkwitu — z lat 1980–1989. Są to gazetki wydawane przez środowiska tzw. opozycyjnego harcerstwa, działające w ramach ZHP, jak również te działające poza jego strukturami. W okresie do wprowadzenia w PRL stanu wojennego (13 XII 1981) były to środowiska związane z Kręgami Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego lub Niezależnym Ruchem Harcerskim. W stanie wojennym tworzyły półjawny tzw. Ruch Harcerski wewnątrz ZHP, jawną choć nielegalną Polską Organizację Harcerską i inne, działające niezależnie środowiska i organizacje harcerskie. Niemal wszystkie te środowiska wydawały swoje pisma.

Archiwum będzie stale uzupełniane. Wszystkich zainteresowanych tą tematyką oraz posiadaczy archiwalnych numerów niezależnej prasy harcerskiej prosimy o kontakt z NWH (www.nwh.com.pl, wydawnictwo@nwh.com.pl) i o pomoc w uzupełnianiu i opracowaniu Archiwum.

Jeśli posiadasz w swych zbiorach (albo na dnie szuflady, w pudle na strychu lub w piwnicy) egzemplarze gazetek wydawanych przez środowiska harcerskie w latach siedemdziesiątych lub osiemdziesiątych XX w. — przyślij je do NWH. Kopia elektroniczna wzbogaci nasz internetowy serwis, a oryginał zostanie umieszczony w tworzonym przez NWH archiwum dokumentów.
Jeśli nie możesz lub nie chcesz wyzbyć się oryginalnych egzemplarzy archiwalnych wydawnictw i masz pewność, że u Ciebie nie przepadną, a są to wydawnictwa, których nie ma jeszcze w naszym serwisie — przyślij nam skan na adres NWH: wydawnictwo@nwh.com.pl
Skanowanie zrób starannie, w dobrej rozdzielczości, minimum 300 DPI. Najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz każdą stronę w osobnym pliku, w formacie JPEG, ze stopniem kompresji co najmniej 70. Dobrze jest przyciemnić skanowanie, a pomiędzy kartki oryginałów włożyć czystą kartkę papieru — w ten sposób nie przebije zawartość kolejnej strony i zwiększy się kontrast. Nazywaj pliki tak, aby można było rozróżnić nazwę czasopisma, numer egzemplarza oraz kolejny numer strony (czasem nie można tego odczytać z treści). W nazwach plików zamiast odstępów użyj znaku podkreślenia "_". Im lepiej przygotowany skan, tym szybciej egzemplarz pojawi się w elektronicznym archiwum. Jeśli nie masz możliwości skanowania, a chciałbyś jednak oryginał zachować — przyślij go nam, my go skopiujemy i na pewno odeślemy właścicielowi.
Prosimy także o wszelkie informacje i opisy, które wzbogaciłyby wiedzę o dawnej harcerskiej prasie niezależnej – o ludziach, którzy te pisma redagowali, drukowali i kolportowali, o zawartości, nakładach i zasięgu harcerskich gazet. Pomagając nam w uzupełnianiu archiwum przyczynisz się do szerokiego udostępnienia ważnych materiałów wszystkim zainteresowanym oraz badaczom dziejów harcerstwa i Polski.

NWH prowadzi zakrojone na dużą skalę i na wiele lat przedsięwzięciem: budowę Harcerskiej Biblioteki Cyfrowej, w której gromadzone będą dokumenty, fotografie i prasa harcerska. Po ich opracowaniu i zdigitalizowaniu będą udostępniane w internecie, a oryginały zwrócone właścicielom (jeśli taka będzie ich wola) lub przekazane jako depozyt do publicznego archiwum. Początkiem tej Biblioteki jest istniejące już archiwum niezależnej prasy harcerskiej (www.prasaharcerska.pl). Obecnie, we współpracy z Fundacją Harcerstwa Drugiego Stulecia, prowadzone są przygotowania do uruchomienia drugiej części Biblioteki — archiwum fotografii. Organizuje je Artur Oleszczuk z Warszawy.

Prace NWH nad Harcerską Biblioteką Cyfrową wiążą się także z rozpoczętą przez byłych harcerzy i instruktorów warszawskiej Czarnej Jedynki akcją gromadzenia archiwaliów i wspomnień związanych z dziejami i dokonaniami tej niezwykłej drużyny. Apel w tej sprawie wystosował do byłych Jedynaków hm. Sławomir Cieśliński, a bezpośrednim impulsem do tego działania była przedwczesna śmierć hm. Michała Kuleszy — byłego komendanta Czarnej Jedynki i członka Rady Honorowej Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia.

* * *

Niezależne Wydawnictwo Harcerskie przygotowuje się obecnie do rozpoczęcia prac mających na celu profesjonalną archiwizację i udostępnienie wszelkich materiałów dotyczących historii KIHAM, NRH i innych niezależnych środowisk harcerskich z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Celem tych prac jest zabezpieczenie i udostępnienie (także w internecie) dokumentów, relacji, fotografii itd. — wszelkich materiałów mogących służyć badaniu i opracowywaniu dziejów niezależnego harcerstwa w Polsce, a przede wszystkim ich upowszechnieniu. Liczymy na Waszą pomoc także w tym przedsięwzięciu. Wkrótce na stronach NWH i Fundacji podamy więcej informacji na ten temat.
Redakcja NWH

Jeśli chcesz się skontaktować z Niezależnym Wydawnictwem Harcerskim, napisz na adres: wydawnictwo@nwh.com.pl Więcej informacji o Niezależnym Wydawnictwie Harcerskim znajdziesz na stronie internetowej www.nwh.com.pl

logo NWH