22.03.14 - Finansowanie działań pożytku publicznego... (SGH)

„Finansowanie działań pożytku publicznego w dzisiejszej Polsce z perspektywy darczyńców i obdarowanych. Case Study: Jak finansować działalność ruchu harcerskiego w 2 stuleciu jego istnienia - próba odpowiedzi”

 • Termin: 22 marca 2014, sobota, 9:00 - 16:00
 • Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Al. Niepodległości 162, Aula Główna, Aula Spadochronowa)
 • Organizatorzy: Szkoła Główna Handlowa (Kolegium Zarządzania i Finansów) oraz Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego (Skauci Europy), Stowarzyszenie Harcerskie, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.
 • Patronat honorowy: Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Pani Anna Komorowska
 • Opiekun naukowy: prof. dr hab. Piotr Płoszajski, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
 • Uczestnicy:
  - - pracownicy organizacji pożytku publicznego, fundacji i stowarzyszeń
  - - przedstawiciele Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP
  - - pracownicy naukowi i studenci SGH
  - - pracownicy działów komunikacji przedsiębiorstw
  - - instruktorzy organizacji harcerskich, w tym przedstawiciele władz organizacji harcerskich
 • Prowadzenie/gospodarz seminarium: prof. dr hab. Piotr Płoszajski, SGH, kierownik katedry teorii zarządzania

 

Wykład 2
„Na co przedsiębiorstwa i ich fundacje przeznaczają środki na wsparcie instytucji pożytku publicznego”?
Prowadzi:Magdalena Pękacka, Dyrektorka Forum Darczyńców

9:00 - 9:30 Rejestracja gości
9:30 - 10:00

Powitanie i słowo wstępne:
Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP, Honorowa Przewodnicząca Rady Honorowej FHDS
prof. dr hab. Tomasz Szapiro, Rektor Szkoły Głównej Handlowej

10:00 - 10:45

Wykład 1 - - Wprowadzający:
„Wprowadzenie do tematyki organizacji pożytku publicznego”
Prowadzi: prof. dr hab. Piotr Błędowski
„Mechanizmy i źródła finansowania działalności pożytku publicznego w Polsce i na świecie”
Prowadzi: prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski

10:45 - 11:00 Przerwa: kawa, herbata
11:00 - 11:45

Panel 1 „Finansowanie, a wizerunek instytucji pożytku publicznego - jakie są granice kompromisu? Czy istnieje wspólnota interesów darczyńcy i obdarowanego?”
Osoby zaproszone do udziału w panelu:
dr Jacek Głażewski, Fundacja im. prof. Bronisława Geremka
Jerzy Lach, Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej
Agnieszka Sawczuk, Prezes Zarządu Fundacja dla Polski
Kuba Wygnański, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Rada Działalności Pożytku Publicznego
Prowadzi: Jadwiga Czartoryska, Prezes Fundacji Orange

11:45 - 12:30
12:30 - 13:15

Panel 2
„Dlaczego przedsiębiorstwa wspierają działania służące pożytkowi publicznemu? Jak włączyć te instytucje na listę aktywnych darczyńców Twojej instytucji pożytku publicznego”?
Osoby zaproszone do uczestnictwa w panelu: Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu, Alior Bank S.A.
Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Orange Polska
Wojciech Wróblewski, Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej PZU S.A.
Bartosz Mielecki, Prezes Zarządu Fundacja Lotto Milion Marzeń
1 - 2 osoby z czołowych firm listy rankingowej Liderów Filantropii prowadzonej przez Forum Darczyńców
Prowadzi: Marek Kapuściński, Prezes Zarządu Procter&Gamble Europa Centralna, członek Rady Honorowej FHDS

13:15 - 13:45 Przerwa: przekąski, kawa, herbata, napoje
13:45 - 14:30

Wykład 3
„Finansowanie organizacji harcerskich w Polsce - zarys problematyki”
Prowadzi: mec. Zbigniew Korba, Partner w Deloitte Legal, Naczelnik Harcerzy Skautów Europy w latach 2006 - 2009

14:30 - 15:00

Panel 3
„Na czym polegają główne bolączki finansowania działalności ruchu harcerskiego i innych organizacji młodzieżowych w Polsce - próba wniosków do ustawodawcy”
Uczestniczą Przewodniczący/Naczelnicy organizacji harcerskich:
Magdalena Tchórznicka, Stowarzyszenie Harcerskie
Piotr Sitko, Skauci Europy
Małgorzata Sinica, Związek Harcerstwa Polskiego
Ewa Borkowska Pastwa, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Prowadzi: Wojciech Wróblewski, PZU S.A., członek Rady Honorowej Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia

15:00 - 16:00 Dyskusja, podsumowanie i zamknięcie konferencji
Prof. dr hab. Piotr Płoszajski, SGH
  Rozmowy kuluarowe

Seminarium towarzyszył obóz harcerski, rozbity w Auli Spadochronowej Gmachu Głównego SGH. Między innymi uczestnicy seminarium mogli tu otrzymać materiały informacyjne o działalności organizacji harcerskich.

 

Fotorelacja z konferencji