Obywatelski wymiar Harcerstwa

 


W dniu 23 października w gościnnej sali Centrum Myśli JPII odbył się pokaz filmu "W służbie Niepodległej" (reż. hm. K. Krzyżanowski, pwd. A. Uczkiewicz), połączony z dyskusją instruktorską poświęconą obywatelskiemu wymiarowi harcerstwa. Słowo wstępne wygłosił hm. Marcin Wojdat - prezes Fundacji, a hm. Marek Gajdziński krótko zarysował historię ruchu harcerskiego w latach 70-tych i 80-tych, opowiadając przede wszystkim o emocjach jakie towarzyszyły instruktorom w tamtym okresie.
Następnie uczestnicy, reprezentujący kilka pokoleń instruktorek i instruktorów, dyskutowali o współczesnej służbie w organizacjach harcerskich, jej możliwych rodzajach oraz towarzyszących problemach. Próbowano m.in. znaleźć odpowiedź na pytanie o granice społecznego zaangażowania harcerstwa oraz zagrożenia i korzyści wychowawcze jakie mogą się wiązać z takim zaangażowaniem.

Galeria