Książka Staszka Czopowicza o KIHAM

Z okazji 40. rocznicy powstania Kręgów Małkowskiego NWH wznowiło fundamentalną pracę autorstwa byłego przewodniczącego Rady Porozumienia KIHAM, hm. Stanisława Czopowicza, pt. „KIHAM. Zarys wydarzeń, wybór dokumentów i relacji”. Praca ta miała dotąd dwa, skromne edytorsko wydania: pierwsze, „podziemne” w roku 1987, drugie nakładem Wydawnictwa ZHR w roku 1998. Wydanie trzecie, przygotowane przez Niezależne Wydawnictwo Harcerskie, jest znacznie rozszerzone: wzbogacone o ilustracje, a przede wszystkim o dodatkowe teksty autora.
„KIHAM” Stanisława Czopowicza to książka, która umożliwia poznanie i zrozumienie przemian w harcerstwie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w., pomaga także zrozumieć harcerstwo XXI wieku.