16.11.2013 - "Czas honoru" jak "Potop"

"Czas honoru" jak "Potop" – dylematy współczesnego filmu historycznego

Jak historia przedstawiana w filmie wpływa na świadomość społeczną i postrzeganie historii przez młodzież? Do jakich przekształceń dziejów ma prawo twórca filmu? Komu i do czego potrzebny jest konsultant historyczny? O dylematach współczesnego filmu historycznego dyskutowli: dr Ewa Hoffmann-Piotrowska z Instytutu Literatury Polskiej UW, dr Rafał Marszałek, krytyk filmowy, historyk filmu, scenarzysta filmów dokumentalnych oraz prof. Grzegorz Nowik z Instytutu Nauk Politycznych PAN, zastępca dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego.

 

Nagranie spotkania - mp3 (dzięki uprzejmości Domu Spotkań z Historią)