Lista projektów kształceniowych, które otrzymają dofinansowanie - Skole 2015

Pojedyncze projekty, które otrzymają dofinansowanie:

l.p.nazwa aplikującej organizacjinazwa własna kursu/projektuosoba odpowiedzialna za kształcenie
1 Fundacja Harcerstwa Polskiego "Schronisko Głodówka" ZYNGRA Kurs Drużynowych Hufca Podhalańskiego ZHP hm. Marian Antonik
2 Komenda Choragwi Łodzkiej Związku Harcerstwa Polskiego Kurs Kadry Kształcącej "Ręka Metody"
v 1.2
hm. Jolanta Kreczmańska
3 Okręg mazowiecki ZHR Kurs przedinstruktorski "En Garde" pwd. Michał Filipowicz
4 SHK "Zawisza” FSE – Namiestnictwo Wilczków, nurt męski XXII Dżungla hm. Witold Świątkowski
5 Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego Iziqu - kurs skautmistrzowski hm. D.C.C. Bartosz Mleczko
6 Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” Federacja Skautingu Europejskiego Adalbertus - obóz szkoleniowy dla przybocznych i drużynowych. Edycja sierpniowa hm. Marcin Kuczaj
7 ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Elbląg ZHP Kurs przewodnikowski "Ręka Metody nad Baudą" phm. Joanna Paradowska
8 ZHR Okręg Wielkopolski, Szkoła Instruktorek "Przystań" Kurs Metodyki Harcerek "Strumień" 2015 phm. Anna Nowacka
9 ZHR Okręg Wielkopolski, Wielkopolska Szkoła Instruktorek "Przystań" Kurs Metodyki Wędrowniczek "Meandry" 2015 phm. Sonia Kęsy
10 ZHR Okręg Wielkopolski, Wielkopolska Szkoła Instruktorek "Przystań" Kurs Podharcmistrzyń "Horyzont" 2015 phm. Justyna Chudzińska
11 ZHR, Dolnośląska Chorągiew Harcerek im. św. Jadwigi Śląskiej Kurs Metodyki Harcerek "Szlaki" 2015 phm. Joanna Garnecka
12 ZHR, Lubelska Szkoła Instruktorek "Herbarium" Kurs przewodniczek "Łąka" hm. Justyna Kańczugowska
13 ZHR, Lubelska Szkoła Instruktorek „Herbarium” Kurs Metodyki Harcerek "Dąbrowa" hm. Agata Szymankiewicz
14 ZHR, Łódzka Szkoła Instruktorek "Krosna" Warsztaty pionierki pwd Natalia Komorowska
phm Katarzyna Spanialska
15 ZHR, Mazowiecka Szkoła Instruktorów Kurs przedinstruktorski Agricola phm. Jan Kamiński
16 ZHR, Pomorska Chorągiew Harcerek "Matecznik" Kurs Metodyki Harcerek z Matecznika pwd. Julianna Łoboda
17 Związek Harcerstwa Polskiego Kształcenie harcmistrzów - kursy harcmistrzowskie COGITO hm Ewa Gąsiorowska
18 Związek Harcerswta Polskiego, Chorągiew Stołeczna, Hufiec Warszawawa-Wola, Zespół Kadry Kształcącej i Namiestnictwo Wędrownicze LHOTSE '79 hm. Małgorzata Sochacka

 

Długofalowe projekty, które otrzymają dofinansowanie:

l.p.nazwa aplikującej organizacjinazwa własna kursu/projektuosoba odpowiedzialna za kształcenie
1 Chorągiew Opolska ZHP "Duch skautingu" hm. Anna Andrzejewska
2 Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Działanie długofalowe MSI- projekt - Kursy Kadry Kształcącej hm. Marek Gajdziński
3 Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” Federacja Skautingu Europejskiego Krajowa Ekipa Wilczków Wajnganga hm. Barbara Pizoń
4 ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Gniezno Kompleksowa praca z kadrą...
bez kompleksów!
hm. Stanisław Nowak
5 ZHR, Małopolska Szkoła Instruktorek "Siloe" "W drodze" do bycia drużynową hm. Laura Rabiej
6 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągwiana Szkoła Instruktorska "Szkoła Wodzów" - Chorągiew Wielkopolska Projekt: W Kręgu Wodzów hm. Natalia Olszewska
7 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Dolnośląska Chorągiew Harcerzy im. Orląt Lwowskich Kursy Orle 2015 phm. Piotr Szymankiewicz
8 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Podkarpacka Chorągiew Harcerek, Szkoła Instruktorek "Drogowskaz" Wytyczając szlaki hm. Anna Stasik
9 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Podkarpacka Chorągiew Harcerzy Rozpoczęcie kształcenia w Podkarpackiej Chorągwi Harcerzy. hm. Damian Stasik

 

GRATULUJEMY :)