Odwiedzamy dotowane kursy

Trwa letnia akcja szkoleniowa w różnych organizacjach harcerskich – odbywają się w ramach niej także kursy dotowane w ramach konkursu SKOLE 2015 z funduszy Fundacji PZU. Przedstawiciele Zespołu Dotacyjnego starają się odwiedzać kursy, żeby nawiązać kontakty, wymienić doświadczenia i zobaczyć instruktorów i szkoły w działaniu.

Oto kilka migawek z odwiedzonych obozów:

ZYNGRA Kurs Drużynowych Hufca Podhalańskiego ZHP

 

Kursy przybocznych i przewodnikowski "Szkoły za Lasem" Hufca ZHP Gniezno

Kurs Metodyki Harcerek „Strumień 2015” Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek ZHR

Obóz puszczańskich kursów przewodnikowskiego i podharcmistrzowskiego z długofalowego projektu "W kręgu wodzów", ChSI "Szkoła Wodzów" Wielkopolskiej Chorągwi ZHP

Kurs "Agricola" Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy ZHR (tuż przed wyruszeniem na wędrówkę)

Kurs Metodyki Harcerek "Dąbrowa" Lubelskiej Chorągwi Harcerek ZHR

Kurs Przewodniczek "Łąka" Lubelskiej Chorągwi Harcerek ZHR (chwilowo brak zdjęć)

Adalbertus 2015- obóz szkoleniowy dla przybocznych i drużynowych - Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” Federacja Skautingu Europejskiego

 

Skautmistrzowski Kurs Szkoleniowy "Iziqu" - Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” Federacja Skautingu Europejskiego

 

XXII Dżungla - Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA” Federacja Skautingu Europejskiego