Biuletyn nr 3 - 17.04.2013

 

Druhny i Druhowie,

przed Wami kolejny, trzeci już numer naszego fundacyjnego Biuletynu. Jego publikacja zbiega się w czasie z ogólnospołeczną dyskusją, w której role główne przypadły naszym bohaterom „Rudemu”, „Alkowi”, „Zośce” i innym. Podjęto, nieudaną jak się wydaje, próbę obalenia mitu, wyrugowania go ze społecznej świadomości. Nie będziemy przytaczać źródeł ani nazwisk, żeby nie robić tym osobom i propagowanym przez nich chorym ideom zbędnej reklamy. Dla nas Szare Szeregi i harcerze je tworzący są i będą wzorem postaw patriotycznych, opartych na zdrowych wzorcach moralnych...


1. Spotkanie z żywą historią. Harcerze od Andersa

Małgorzata Szadkowska, Andrzej Szadkowski, syn Zygmunta Szadkowskiego, komendanta ZHP na Wschodzie w latach 1944 – 48, Maria Gordziejko, sybiraczka, harcerka i Kazimierz Stepan, działacz ZHP poza granicami Kraju opowiedzą o swoich wojennych losach podczas spotkania organizowanego przez naszą Fundację we współpracy z domem Spotkań z Historią. Tematem prelekcji będzie działalność środowisk harcerskich w skupiskach wychodźców polskich na Bliskim Wschodzie, w Indiach i w Afryce.

Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia (środa) o godzinie 18.00. w Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Towarzyszyć mu będzie pokaz pamiątek i wydawnictw ZHP na Wschodzie.


2. Konkursy na Kursy Instruktorskie

W ramach nowo powołanego Funduszu Kształceniowego Fundacji zakończyliśmy pierwszy etap Konkursu na Kursy Instruktorskie 2013. Wpłynęło 71 listów intencyjnych z 6 organizacji harcerskich z całej Polski począwszy od Pomorza, przez Wielkopolskę, Mazowsze, Śląsk po Podkarpacie. Po wnikliwej analizie listów, do drugiego etapu konkursu zaproszono 40 aplikujących. Rozstrzygnięcie konkursu dotacyjnego 22 maja br. Lista i szczegóły na stronie Fundacji. Wkrótce zwrócimy się do Was - byłych instruktorów z prośbą o wsparcie materialne i merytoryczne Funduszu Kształceniowego.


3. Debata prawna i kontrowersje wokół projektu ustawy o harcerstwie

ZHP przygotował projekt ustawy o harcerstwie, który wzbudza wiele kontrowersji. Prezentujemy też stanowisko pozostałych organizacji harcerskich

W końcu maja w Pałacu Prezydenckim spotkają się przedstawiciele czterech organizacji harcerskich, by w ramach Forum Debaty Publicznej wspólnie rozważyć zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem drużyn i organizacji harcerskich w Polsce.

4. Wszystkie domy Olgi cz.2

 

Redakcja biuletynu zwraca się z prośbą o nadsyłanie na adres redakcja@harcerstwo2stulecia.pl zabawnych drobiazgów (zdjęć, dokumentów, przedmiotów) z naszej harcerskiej przeszłości.
Sami zobaczcie pierwszy przykład – kim jest ubezpieczający ;)?w imieniu redakcji Biuletynu
Krysia Olszewska
redakcja@harcerstwo2stulecia.pl