Prezentacje projektów długofalowych

W sobotę, 11 kwietnia 2015 w gościnnym w Fantastic Studio odbyły się prezentacje 17 projektów długofalowych zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu Skole 2015. Prezentacje były znakomicie przygotowane, ciekawe, bardzo inspirujące. Za te prezentacje, za ciekawe pytania, komentarze i dyskusje w kuluarach dziękujemy wszystkim uczestnikom

Zespół dotacyjny Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia stanął przed bardzo trudnymi wyborami ... obradował do późnej nocy. Efekty tych obrad, wszelkie decyzje o przyznaniu dotacji projektom długofalowym i pojedynczym kursom instruktorskim zostaną ogłoszone na naszej stronie 27 kwietnia 2015.

Podczas spotkania zostały także wręczone (czasem przekazane) dyplomy i harcerskie prezenty komendantom 29 kursów instruktorskich dotowanych w zeszłorocznym konkursie Skole 2014.


Konkurs Skole 2014 został zorganizowany przy wsparciu Fundacji PZU.

 

I jeszcze klilka migawek :)