Skole 2015 - koniec składania listów intencyjnych

Dzień 1.03. br był ostatnim dniem napływania listów intencyjnych na Konkurs dotacyjny Skole 2015. Do północy nadesłane zostały razem na obie kategorie 72 listy. Na kategorię Kursy drużynowych (pojedyncze) wpłynęły 53 listy a na Szkoły instruktorskie (kształcenie długofalowe) 19 listów z 3 organizacji harcerskich oraz stowarzyszeń.

Obecnie trwa czytanie i ocenianie listów przez Zespół Dotacyjny. Do 12 marca zostanie ogłoszona lista projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu kształceniowego i opublikowana na stronie fundacji.
Po tym dniu zacznie się następny etap przyznawania dotacji. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia, których projekty zostały zakwalifikowane będą składały plany pracy, budżety i w przypadku projektów długofalowych przygotowywały prezentacje osobiste projektów.