Dzień Myśli Braterskiej 2021

Trudno dziś podróżować, spotykać się i być razem. I chociaż słowo dystans urasta do rangi kluczowego życiowego drogowskazu, nie powinno to dotyczyć Myśli Braterskiej. Otoczmy nią samotnych, pozostających w domach, chorujących, poddanych kwarantannie. Pomyślmy o kimś konkretnie, powiedzmy tej harcerce czy temu harcerzowi: „Dziękuję, że cię spotkałem w życiu”.
Cieszmy się z tego daru!

Aleksandra Klimont
Anna Żurek
Jacek Zaucha

Zarząd Fundacji