9.01.2016 - Konferencja Szczepu Puszcza z Niepołomic na temat przyczyn słabnięcia ruchu harcerskiego

W tym roku Szczep Puszcza z Niepołomic będzie obchodzić 40-lecie działania. Podobnie jak w przypadku warszawskiego Szczepu Watra, rocznica stała się okazją nie tylko do wspomnień i historycznych podsumowań, ale również do podjęcia dyskusji na temat współczesnych problemów harcerstwa i dróg ich rozwiązywania. Problemy te tak zostały opisane w komunikacie organizatorów spotkania:


9.01.2016 r.  w ośrodku harcerskim w Niepołomicach spotkali się kadra instruktorska Szczepu oraz zaproszeni goście: wybitni przedstawiciele ruchu harcerskiego, członkowie KPH, rodzice i sympatycy, przedstawiciele administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Celem konferencji była próba znalezienia odpowiedzi na kluczowe dla środowiska harcerskiego pytania:

  • Jaka jest rzeczywista kondycja ruchu harcerskiego?
  • Czy istniejący model kształcenia i zdobywania stopni instruktorskich służy animowaniu ruchu harcerskiego?
  • Czy organizacje harcerskie potrafią skutecznie wykorzystać potencjał byłych instruktorów i harcerzy? Czy istnieje system współpracy z rodzicami i szerokim otoczeniem społecznym?

Zapraszamy do zapoznania się niektórymi głosami w dyskusji oraz wnioskami płynącymi z konferencji.

Komunikat z konferencji
List hm Piotra Wysockiego nt. współpracy z rodzicami
List dh Karoliny Rabiej nt. doświadczeń z pracy w skautingu brytyjskim