Zmarł abp Tadeusz Gocłowski, członek Rady Honorowej

3 maja, o godz 16.12 zmarł w szpitalu w Gdańsku, po ciężkiej chorobie abp Tadeusz Gocłowski, emerytowany metropolita gdański. Był jednym z ważniejszych biskupów ostatniego okresu, czyli czasów przełomu lat 80-tych i 90-tych i ostatniego 25-lecia wolnej Polski.

Tadeusz Gocłowski urodził się 16 września 1931 w Piskach. Od grudnia 1964 roku był biskupem gdańskim, a od 25 marca 1992 był arcybiskupem metropolitą gdańskim. Był uczestnikiem rozmów w Magdalence i obrad przy Okrągłym Stole. Sprawowanie urzędu zakończył 26 kwietnia 2008 roku. W listopadzie 2011 roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego został odznaczony Orderem Orła Białego. 28 kwietnia gdańscy radni przegłosowali przyznanie abp. Tadeuszowi Gocłowskiemu tytułu Honorowego Obywatela Gdańska.

Jako biskup zawsze starał się o to, żeby sama prawda wybrzmiała. Niezależnie od tego, jakie były opinie, stanowiska różnych biskupów - on starał się, żeby jasno przedstawić prawdę, mówił, co myślał i robił to z klasą.

Był człowiekiem ewangelicznej mądrości. Starał się wychodzić naprzeciw drugiemu człowiekowi, dla którego miał zawsze życzliwe słowo. Był człowiekiem dialogu, łączył środowiska sprzeczne albo przeciwstawne i zawsze był w stanie zaproponować coś, co nie prowadziło do rozdarcia, tylko do jakiegoś szerszego spojrzenia. Jego życzliwość, umiejętność słuchania, gotowość wsparcia i doradzenia w niełatwych często dylematach zawsze pozostaną w naszej pamięci.

Zmarł dobry i mądry Człowiek.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 maja 2016 w archikatedrze w Gdańsku-Oliwie, gdzie po mszy świętej pogrzebowej zostanie pochowany w krypcie biskupów gdańskich.