Biuletyn nr 2 - 22.02.2013

 

Druhny i Druhowie

W Dniu Myśli Braterskiej zapraszamy Was do lektury drugiego numeru naszego fundacyjnego Biuletynu. Poprzedni, przypomnijmy, ukazał się w okresie Świat Bożego Narodzenia w roku ubiegłym. Zaproszenie do lektury jest może tylko substytutem tego, co wspólnie przeżywaliśmy przed laty; w tym Dniu spotykaliśmy się na grach terenowych, przy ogniskach czy w harcówkach. Dziś wracamy do tamtych czasów symbolicznie, we wspomnieniach i całkiem realnie – gromadząc pamiątki, fotografie i wspomnienia z tamtych dni (polecam propozycje NWH). Wspomnienia i pamiątki trzeba pielęgnować, znikają i z pamięci i z naszego krajobrazu (polecam artykuł o niszczejącej willi „Turnia”). Nie dajmy śladom tamtych czasów zniknąć z żadnej z tych przestrzeni. Bądźmy tu nad wyraz czujni, czuwajmy. W Dniu Myśli Braterskiej i w każdym innym dniu. (kartka na Dzień Myśli Braterskiej)

1. Inspiracje – edukacje

22 lutego 2013 inicjujemy powstanie Funduszu Kształceniowego Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia. Wychodzimy z założenia, że dobrzy drużynowi są filarem ruchu harcerskiego. Ich umiejętności, wiedza, postawa mają olbrzymi wpływ na przyszłość Polskiego Harcerstwa. Celem Funduszu jest wspieranie, prowadzonych przez jednostki organizacyjne związków i stowarzyszeń harcerskich działających w Polsce i poza jej granicami, różnych form kształcenia drużynowych oraz tworzenie warunków do wymiany doświadczeń kształceniowych pomiędzy środowiskami harcerskimi.

Mamy nadzieję na zaangażowanie w działania i wsparcie inicjatywy Funduszu także przez Was - byłych instruktorów harcerskich ( o tym w kolejnym biuletynie).

Dziś podstawowe informacje o założeniach i organizacji Funduszu na stronie "Fundusz kształceniowy"

2. Archiwalia

Informowaliśmy w poprzednim biuletynie o tworzonej przez nas mapie archiwaliów, za co odpowiada Ewa Frąckowiak. W kolejnych biuletynach prezentowane będą miejsca, gdzie możemy zdeponować nasze harcerskie pamiątki. Dziś, po śmierci członka Rady Honorowej naszej Fundacji śp. Michała Kuleszy w bolesny sposób ponownie sobie uświadamiamy, jak piękne chwile przemijają wraz z odchodzącymi bohaterami naszej pamięci. Ci ludzie i ich historie tak długo będą żyli, jak długo będziemy o nich pamiętali i przechowywali namacalne pamiątki po nich i ich dziełach. Jednym z miejsc, gdzie przechowywane są harcerskie pamiątki jest licząca 5 tysięcy pozycji kolekcja harcerska w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, która jest, na co liczymy, zaczątkiem większego zbioru, który ma docelowo należeć do tworzonego m.in. z inspiracji Wojtka Hausnera Muzeum Historii Ruchu Harcerskiego w Krakowie, o czym też wspominaliśmy w poprzednim wydaniu naszego Biuletynu. http://www.mhk.pl/zbiory/harcerstwo.

Niezależne Wydawnictwo Harcerskie rozpoczęło budowę Harcerskiej Biblioteki Cyfrowej, w której gromadzone będą dokumenty, fotografie i prasa harcerska. Po ich opracowaniu będą udostępnione w internecie. Początkiem tej biblioteki jest istniejące już archiwum niezależnej prasy harcerskiej (www.prasaharcerska.pl). Obecnie we współpracy z naszą Fundacją prowadzone są przygotowania do uruchomienia drugiej części biblioteki – archiwum fotografii.

Z apelem o kontakt do wszystkich członków Czarnej Jedynki zwrócił się też hm. Sławomir Cieśliński. Prosi o odszukanie pamiątek, spisywanie wspomnień i zmierzenie się z projektem przygotowania monografii tej drużyny. Zainteresowani proszeni są o kontakt: slawomir_cieslinski@poczta.onet.pl

O tym, jak ważna jest dbałość o materialne ślady działalności harcerzy na ziemiach polskich możemy się przekonać na przykładzie niszczonej na naszych oczach, być może bezpowrotnie, willi „Turnia”, gdzie Olga i Andrzej Małkowski przeżyli piękne chwile swojego wspólnego życia.Przepisy prawa i zwykła ludzka pazerność mogą doprowadzić do ruiny jeden z niewielu zabytków będący częścią nie tylko historii harcerstwa ale i historii Polski (artykuł o dewastacji willi "Turnia").

Zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest pamięć, zapraszamy Was do pożytecznej "zabawy" - będziemy publikowali zdjęcia-zagadki, może rozpoznacie na nich siebie lub znajomych, będziecie potrafili podać okoliczności powstania tych zdjęć i w ten sposób ocalić od zapomnienia fragment naszej historii.

Zapraszamy do galerii: Zagadki fotograficzne - kto, gdzie, kiedy?

3. Samopomoc

"Bratnie słowo sobie dajem, że pomagać będziem wzajem..."

Jesteśmy gotowi do podjęcia działań samopomocowych. Wyodrębniliśmy kilka obszarów; praca, prawo, rodzina, zdrowie i pomoc materialna, w ramach których koordynatorki tworzyć będą listy specjalistów z poszczególnych dziedzin, chętnych do włączenia się w działania pomocowe (i tu na Was liczymy!) a także odbierać sygnały i zbierać informacje o osobach z naszych harcerskich środowisk, które pomocy potrzebują (i tu także na Was liczymy!).

Zapraszamy na stronę Fundacji, do zakładki "SAMOPOMOC"


4. Nasze wydawnictwa

W ubiegłym roku Niezależne Wydawnictwo Harcerskie wydało dwie książki, których druk dofinansowany został przez Fundację Harcerstwa Drugiego Stulecia. Pierwsza pozycja to podręcznik autorstwa Marka Gajdzińskiego „Harcerski system wychowania” (drugie wydanie), druga to gawęda Grzegorza Nowika „Idea i historia honorowego protektoratu Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej nad harcerstwem”.

W tym roku NWH planuje wydanie trzech książek; będą to informator historyczny przedstawiający rozwój polskich związków skautowych i harcerskich Grzegorza Nowika „Polskie związki skautowe i harcerskie 1909 – 1922”. Kolejne pozycje to unikalna historia krzyża harcerskiego opracowana przez Tomasza Sikorskiego oraz długo wyczekiwana „Młodość przeżywa się tylko raz! Orszy gawędy o wychowaniu.”

Miłej lektury

Cz!

w imieniu redakcji Biuletynu
Krysia Olszewska
redakcja@harcerstwo2stulecia.pl