Jamboree 2023 jednak nie w Polsce.

W dniach 14-16 sierpnia w Baku odbyła się 41 Światowa Konferencja Ruchu Skautowego. W konferencji w Baku uczestnictwo ponad 1600 delegatów z całego świata. Uczestnicy przyjęli plan operacyjny skautingu na lata 2017-2019  oraz wybrano 12 członków Światowego Komitetu Skautowego.

Jednym z tematów Konferencji były przygotowania do 25 Światowego Jamboree Skautowego, o którego organizację ubiegała się Polska reprezentowana przez ZHP. Ostatecznie, w wyniku głosowania, Światowa Konferencja Skautowa WOSM zdecydowała, że Światowe Jamboree Skautowe w 2023 r. odbędzie się w Korei Południowej. Gratulujemy skautom koreańskim :)

Prawdopodobnie jednak wysiłek włożony w opracowanie koncepcji organizacji Jamboree 2023 nie pójdzie na marne. Europejskie organizacje skautowe zwróciły się do ZHP oficjalną drogą: "Zorganizujcie Eurojam w Polsce!" - mówi podpisana przez Krajowe Organizacje Skautowe Regionu Europejskiego deklaracja.