Biuletyn nr 1 - 28.12.2012

Druhny i Druhowie

Fundacja Harcerstwo Drugiego Stulecia kończy rok. To właśnie 20 grudnia 2011 roku zostaliśmy sądownie zarejestrowani i w ten sposób jako grupa przyjaciół z przeszłości uzyskaliśmy dodatkowy instrument działania wokół celów, które nadal uznajemy za ważne i które zapisaliśmy w Statucie Fundacji (Statut i informacje o strukturach fundacyjnych)

Chcemy tą drogą systematycznie informować Was o tym, co już zostało zrobione i co w najbliższej przyszłości planujemy. Liczymy także na aktywną współpracę i krytyczną ocenę naszego biuletynu. (redakcja biuletynu)

Biuletyn 1, 28.12.2012

1. Archiwalia – pamiątki naszej historii

Od trzydziestu lat przechowujemy w domowych archiwach pamiątki, jak to nazwał druh Jacek Podolski z Torunia, z czasów ludzi niepokornych. Wydawnictwa, mundury, proporczyki, fotografie – nieopisane, nieskatalogowane, a przecież są częścią naszej wspólnej historii, naszego dziedzictwa. Ewa Frąckowiak pracuje obecnie nad mapą miejsc gdzie harcerskie pamiątki są zbierane i przechowywane. Chcemy te inicjatywy opisać i informacje o nich szerzej udostępniać by każdy z nas mógł wybrać sposób w jaki swoje własne archiwa chciałby pokazać, przechować czy przekazać tak by mogły służyć jako materialne źródło historii przyszłym pokoleniom harcerzy i historyków. Wszystkich zainteresowanych tematem prosimy o kontakt z Ewą Frąckowiak

Na początek prezentacja inicjatywy krakowskiej Muzeum Ruchu Harcerskiego. Od kilku dziesięcioleci w Krakowie dyskutowało się o potrzebie powołania muzeum dokumentującego historię Harcerstwa. Temat ten odżył w roku 2006, kiedy to w składzie Rady Miasta Krakowa znalazło się kilku instruktorów harcerskich, w tym członkowie naszej Fundacji Bogusław Kośmider i Wojtek Hausner. Podjęli oni pracę nad opracowaniem koncepcji powołania muzeum, co sfinalizowano podejmując stosowną uchwałę Rady Miasta. Samorząd przeznaczył na ten cel jeden z fortów dawnej twierdzy Kraków (Fort Jugowicki), zrewitalizował go na własny koszt i na tym prace utknęły, gdyż koszt inwestycji szacowany na ok. 25 mln zł przekracza możliwości budżetowe miasta. Dziś nasza Fundacja wspiera inicjatywę powołania muzeum aktywnie lobbując, temat ten był m.in. motywem przewodnim spotkania Rady Honorowej Fundacji z Panią Prezydentową Anną Komorowską, które odbyło się w Belwederze 6 grudnia 2012 roku. 

2. Ruch Harcerski pod Patronatem Prezydenta RP i debata o Harcerstwie

25 maja 2012 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski objął Honorowym Patronatem Ruch Harcerski w Polsce i poza granicami kraju. W warszawskich uroczystościach na dziedzińcu Belwederu uczestniczyli reprezentanci ośmiu organizacji harcerskich, przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, Pani Prezydentowa Anna Komorowska, księżą biskupi a także przedstawiciele naszej Fundacji. Tradycja sięga lat 20. ubiegłego stulecia, kiedy to prezydenci drugiej Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski i Ignacy Mościcki także obejmowali Harcerstwo swoim patronatem, a kontynuatorami tego dzieła byli polscy prezydenci na wychodźstwie.

26 maja 2012 roku w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbyła się debata na temat kondycji i przyszłości Harcerstwa „Czy harcerstwo jest dzisiaj potrzebne społeczeństwu i Państwu Polskiemu?”organizowana przez Kancelarię Prezydenta RP w ramach Forum Debaty Publicznej. W debacie aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Fundacji. Relacja z tego wydarzenia na naszej stronie internetowej oraz w publikacji fundacyjnej.

3. Wydawnictwa dotowane przez FHDS

Z okazji objęcia Harcerstwa Polskiego Protektoratem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nakładem Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego ukazała się publikacja Idea i historia honorowego protektoratu Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej nad Harcerstwem. Autorem broszury jest Grzegorz Nowik. Wydawnictwo ilustrowane archiwalnymi fotografiami przybliża ideę Protektoratu począwszy od jego początków w Wielkiej Brytanii aż po czasy nam współczesne.

Kolejna publikacja to wznowienie książki Marka Gajdzińskiego Harcerski System Wychowania. Wydawcą książki jest Niezależne Wydawnictwo Harcerskie. Jest to kompendium wiedzy o wychowaniu metodą harcerską podsumowujące doświadczenia Autora - byłego członka KIHAM i jednego z założycieli ZHR.

W nadchodzącym roku 2013 planujemy wsparcie finansowe wydania przez NWH gawęd Stanisława Broniewskiego Orszy – legendarnego naczelnika Szarych Szeregów, dowódcy Akcji pod Arsenałem, uczestnika Powstania Warszawskiego, zmarłego w 2000 roku. Na razie spisywane są te gawędy, które udało się odtworzyć z taśm archiwalnych. Na początek tekst z gawędy Druha Orszy wygłoszonej podczas Rajdu Arsenał w Warszawie w 1985 roku

Kolejna planowana publikacja to zbiór wywiadów z osobami publicznymi o rodowodzie harcerskim. Jej autorami są Piotr Wysocki i Piotr Bazylko. Więcej informacji o Autorach i ich zamierzeniach na stronie Fundacji.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Serdecznie, noworocznie pozdrawiamy w imieniu Redakcji Biuletynu. Cz!
Krysia Olszewska
redakcja@hercerstwo2stulecia.pl