7.06.2014 - Posiedzenie Rady Fundacji

7.06.2014 - Posiedzenie Rady Fundacji

7 czerwca 2014 roku po raz kolejny zebrała się Rada Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia.
Rada przyjęła poprawki do Statutu i zarekomendowała je Fundatorom. Nowa wersja Statutu po dopełnieniu formaności związanych z KRSem zawiśnie na stronie www.

Rada zatwierdziła także roczne sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej i gospodarczej w 2013 roku oraz zaakceptowała zmiany w Zarządzie. Kasię Michnikowską (dziękujemy Kasiu za te dwa lata intensywnej pracy!!!) zastąpi teraz Dorota Piotrowska (trzymamy kciuki Doroto!).

Zmieniamy także siedzibę Fundacji - z gościnnego domu na Sieleckiej przenosimy się na warszawską Pragę na ul. T. Borowskiego 2 do równie gościnnego Fantastic Studio