Spotkania historyczne w DSH

Fundacja nawiązała ścisłą współpracę z warszawskim Domem Spotkań z Historią. Spotkania w DSH (ul. Karowa 20) będą odbywały się w soboty, aby także osoby zainteresowane, a mieszkające poza Warszawą, mogły w nich uczestniczyć.

Spotkania przygotowuje zespół pod wodzą Kazika Stepana i Ewy Frąckowiak z ramienia FHDS oraz Kuby Kozłowskiego z ramienia DSH, a ilustowane są materiałami przygotowywanymi przez Tomka Roguskiego z NWH.

Zapraszamy serdecznie! Szczegółowe informacje będą się sukcesywnie ukazywały na stronie Fundacji i Domu Spotkań z Historią.

 • 27.06.2014 - Harcerstwo a polityka

  Spotkanie poświęcone sylwetkom dwóch ostatnich Prezydentów RP na Uchodźstwie

 • 29.03.2014 - "Kamienie na szaniec". Cena i granice wolności

  Dyskusja o cenie wolności – z jednej strony i granicach wolności twórcy- z drugiej. O filmowych adaptacjach książki Aleksandra Kamińskiego, swobodzie interpretacyjnej, prawdzie historycznej , mitach i pokutujących w świadomości społecznej wyobrażeniach dyskutować będą filmowcy, historycy konspiracji, filmoznawcy i literaturoznawcy.

 • 22.03.2014 - Kamienie na szaniec Anno Domini 2014

  Spotkanie poświęcone współczesnej recepcji KSIĄŻKI, która przez dziesięciolecia utrwalała etos Szarych Szeregów i formowała postawy młodych Polaków. O przesłaniu „Kamieni na szaniec” i aktualny odbiorze książki dyskutowali między innymi dr hab. Wojciech Feleszko, wnuk Aleksandra Kamińskiego, dr Ewa Piotrowska- Hoffmann, historyk prof. Grzegorz Nowik, Marek Frąckowiak z Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego.

 • 16.11.2013 - "Czas honoru" jak "Potop"

  Spotkanie poświęcone było tym razem odbiorowi społecznemu, szczególnie wśród młodych ludzi, fabularnych filmów przedstawiających trudną polską historię współczesną

 • 19 .10.2013 - W emigracyjnym Londynie...

  Spotkanie poświęcone działalności Harcerstwa na Wychodźstwie ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki emigracyjnego Londynu, związków ZHP poza granicami kraju z Rządem RP na Uchodźstwie oraz relacji z krajem po drugiej wojnie światowej.

 • 21.09.2013 - Kamienie na szaniec. Mity i fakty.

  Spotkanie poświęcone książce, która stała się mitem, „Kamieniom na szaniec”. Ta słynna publikacja Aleksandra Kamińskiego wywołała ostatnio burzę interpretacyjną. W 70. rocznicę pierwszego wydania powieści zmierzyliśmy się z faktami, mitami i legendą tej szczególnej narracji.

 • 14.06.2013 - Harcerstwo w polskich skupiskach w Afryce w l.1941–1948

 • 24.04.2013 r. - Harcerze od Andersa