"Harcerstwo w warszawskich szkołach"

Broszura „Harcerstwo w warszawskich szkołach” to pozycja przygotowana przez przedstawicieli z oddziałów warszawskich ZHP, ZHR, SHK Zawisza oraz SH we współpracy z Wydziałem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Publikacja, przygotowana głównie z myślą o dyrektorach szkół i nauczycielach jest odpowiedzią na sygnały ze strony środowisk harcerskich, świadczące o potrzebie bliższej współpracy z warszawskimi placówkami oświatowymi w zakresie wspierania wychowania dzieci i młodzieży.

 

Więcej informacji: Marcin Wojdat – koordynator ds. wolontariatu i komunikacji społecznej – dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej
Senatorska 27, 00-099 Warszawa, e-mail mwojdat@um.warszawa.pl