21.02.2016 - Objęcie harcerstwa patronatem Prezydenta


W spotkaniu w pałacu prezydenckim wzięli udział przedstawiciele organizacji harcerskich ZHP, ZHR, Stowarzyszenia Harcerskiego, Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, ZHP na Litwie, Harcerstwa Polskiego na Ukrainie, Republikańskiego Zjednoczenia "Harcerstwo" na Białorusi, Harcerstwa Polskiego w Czechach, Royal Rangers Polska, Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”, Skautów Europy Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Federacji Skautingu Europejskiego

Prezydent w swoim wystąpieniu podkreślił, że harcerstwo to trud, wymagania, dyscyplina, zobowiązanie.Przypomniał też, że wielu harcerzy oddało swoje życie podczas wojny polsko-bolszewickiej, wojen światowych i później jako żołnierze niezłomni.

Prezydent wspomniał, że związał z harcerstwem znaczną część swojego młodego życia: był harcerzem szczepu ZHP, który obecnie jest w strukturach ZHR, i przez moment harcerzem ZHP 1918. - Harcerstwo jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakie przydarzyły mi się w mojej młodości – powiedział Andrzej Duda. Podkreślił, że harcerzem czuje się do dzisiaj.

Harcerze przekazali prezydentowi relikwie patrona harcerzy polskich bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Obejmowanie patronatem honorowym ruchów harcerskich trwa w zasadzie nieprzerwanie od 1920 r.

Uroczystość objęcia przez prezydenta honorowego protektoratu nad ruchem harcerskim w Polsce i poza granicami kraju zakończyła się ogniskiem i utworzeniem kręgu harcerskiego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.