5.12.2015 - Spotkanie po latach w 35lecie KIHAM

Z okazji 35 rocznicy powstania KIHAM w dniu 5 grudnia odbędzie się w Warszawie spotkanie Instruktorek i Instruktorów, założycieli oraz członków i sympatyków KIHAM

 

Program spotkania

9.00 - Msza Św. w parafii p.w. Stanisława Kostki przy ul. Hozjusza 2 „za dusze Tomasza Strzembosza, Ryszarda Wcisło, Tomasza Milewskiego i zmarłych członków KIHAM i Ruchu Płaskiego Węzła (prosimy o podanie imion i nazwisk zmarłych instruktorów), złożenie kwiatów przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki.

10.00 - odsłonięcie tablicy upamiętniającej Aleksego Dawidowskiego, Marylę Strzembosz i Tomasza Strzembosza na budynku przy ul. A. Mickiewicza 18

11.00 – 16.00 spotkanie w auli Krajowej Szkoły Administracji Publicznej przy ul. Wawelskiej 56

 • Powitanie uczestników spotkania – hm. Jan Pastwa
 • Refleksje Przewodniczącego Rady Porozumienia KIHAM po 35 latach – hm. Stanisław Czopowicz
 • Czy KIHAM był harcerską „Solidarnością” oraz wspomnienie śp. hm. Ryszarda Wcisło – hm. Wojciech Hausner
 • Wspomnienie śp. hm. RP Tomasza Strzembosza – hm. Krzysztof Stanowski
 • Harcerska służba podczas zjazdu Solidarności i Pogotowia Zimowego Harcerek i Harcerzy – hm. Krzysztof Bruski
 • Obiad
 • Zlot KIHAM w 25 rocznicę „powstania poznańskiego czerwca 1956 roku” – hm. Jan Celichowski
 • Rola Ruchu Płaskiego Węzła w niewielkich ośrodkach – hm. Wiesław Pietruszak
 • Projekt archiwizacji historycznych dokumentów harcerskich – hm. Jarosław Błoniarz
 • Podsumowanie spotkania
 • Zakończenie spotkania kręgiem

 

Fotorelacja