Konspekty kursów SKOLE 2014

Załączona publikacja jest podsumowaniem konkursu dotacyjnego SKOLE Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia za rok 2014. Zespół Kształceniowy fundacji dokonał wyboru spośród różnych nadesłanych pomysłów kształceniowych i zdecydował się na przedstawienie materiałów, które z jednej strony pokazują różnorodność organizowanych w ramach konkursu projektów, a z drugiej mogą być inspiracją dla zespołów przygotowujących kursy w przyszłości.

Zebrany materiał jest, naszym zdaniem, ilustracją żywotności całego ruchu harcerskiego. Wynika to ze specyfiki samych organizacji harcerskich, rzutującej na podejście do kształcenia, jak i specyfiki adresatów danych zajęć, co często determinuje nie tylko ich treść, ale i formę realizacji. Przy okazji mamy nadzieję, że przedstawiony poniżej zbiór prezentuje dorobek SKOLE i kilkudziesięciu instruktorów uczestniczących w jego realizacji.

Każde zgłoszenie konkursowe SKOLE 2014 zawierało program kursu wraz z przykładowym konspektem zajęć oraz jego budżetem. Na tej podstawie zespół dotacyjny dokonał oceny i wyboru konkretnych kursów, którym przyznano dotację. Cytowane konspekty zostały więc przez samych uczestników konkursu wybrane i nadesłane jako przykładowe w ramach aplikacji konkursowej. Wybraliśmy ze zgłoszonych do konkursu dotacyjnego prac najciekawsze (o tym, co to znaczy, piszemy dalej) i opatrzyliśmy je dodatkowym komentarzem. Mamy nadzieję, że uczestnicy SKOLE wybaczą nam drobną ingerencję redakcyjną w treści oraz usunięcie, czasem bardzo atrakcyjnej, graficznej ich oprawy. Zrobiliśmy to w imię czytelności materiałów oraz z dbałości o czystość i zrozumiałość języka.

Kasia i Andrzej