Zakończenie I edycji konkursu kształceniowego - zbiórka w Belwederze

30 listopada odbyła się w Belwederze uroczysta zbiórka podsumowująca pierwszą edycję Konkursu Kształceniowego naszej Fundacji „Skole 2013”. W zbiórce uczestniczyła kadra 12 spośród 14tu wyróżnionych kursów instruktorskich z ZHP, ZHR i Skautów Europy oraz przedstawiciele władz Fundacji, reprezentanci najwyższych władz związków harcerskich, a także zaproszeni goście specjalni z Fundacji PZU, Narodowego Centrum Kultury, Monolith Film, IBCOL Polska, Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego, Domu Spotkań z Historią. Szczególnym gościem na zbiórce była przewodnicząca Rady Honorowej Fundacji Pani Prezydentowa Anna Komorowska, która nas do Belwederu zaprosiła.

Zbiórka w Belwederze


Zbiórka składała się z czterech części:

 1. Część warsztatowa, której celem była wymiana doświadczeń pomiędzy instruktorami prowadzącymi kursy w różnych organizacjach. W czasie 45minutowych warsztatów podzieleni na trzy moderowane grupy instruktorzy dyskutowali na temat stopni i sprawności harcerskich i sposobu w jaki poszczególne kursy wzmacniają ich zdobywanie, stopni instruktorskich i ich przełożenia na kursy oraz roli przygody w harcerstwie. We wszystkich grupach dyskusje były ciekawe i rzeczywiście służyły wymianie doświadczeń.
  Warsztaty WarsztatyWarsztaty
  WarsztatyWarsztatyWarsztaty

  WarsztatyWarsztatyCzęść oficjalna
 2. Część oficjalna, w której uczestniczyła Pani Prezydentowa oraz zaproszeni goście, była poświęcona podsumowaniu Konkursu. Rozpoczęła się od wystąpienia Moniki Figiel (prezesa Fundacji), która przywitała obecnych. Również Pani Prezydentowa przywitała uczestników zbiórki w gościnnych progach Belwederu. Następnie Monika przedstawiła cel spotkania oraz ideę i przebieg Konkursu Kształceniowego.
  Część oficjalna

  W kolejnym punkcie spotkania moderatorzy grup warsztatowych (Tomasz Podkowiński SE, Marek Gajdziński ZHR i Jola Kreczmańska ZHP) przedstawili wnioski z dyskusji. Szczegółowo te wnioski zostaną omówione w obszerniejszej relacji, ale tak w skrócie okazało się że:
  • taka wymiana doświadczeń jest bardzo potrzebna
  • we wszystkich organizacjach podejście do kształcenia kadry jest podobne, a „duch” harcerski jest zachowany
  • wspólnym problemem jest niedostateczne dostosowanie zdobywania kolejnych stopni harcerskich do wieku i indywidualnych predyspozycji harcerzy
  • również wspólnym problemem jest często spotykane oderwanie programów zdobywania stopni instruktorskich od życia codziennego i pozaharcerskich zainteresowań instruktorów
  • przygoda jest ważnym i docenianym elementem kształcenia instruktorów
  • było z mało czasu na dyskusję.
  Część oficjalnaCzęść oficjalnaCzęść oficjalna

  Po tym sprawozdaniu Pani Prezydentowa w krótkim wystąpieniu wysoko oceniła wartość Konkursu Kształceniowego naszej Fundacji a szczególnie jego „ekumeniczny” charakter, przy okazji żartobliwie wspominąc kursy instruktorskie, w których sama kiedyś brała udział. Jej ocenę podzielił również pan Bogdan Benczak, szef Zarządu Fundacji PZU, który zadeklarował dalszą współpracę przy finansowaniu kolejnej edycji Konkursu. Na zakończenie uroczystego podsumowania Konkursu Pani Prezydentowa wręczyła komendantom nagrodzonych kursów dyplomy i upominki w postaci książek od NWH oraz pen drive'ów z nagranymi materiałami konkursowymi. Spotkanie z Panią Prezydentową zakończyły wspólne zdjęcia.
  Wspólne zdjęcieWspólne zdjęcie
 3. Część trzecia zbiórki dotyczyła planów Fundacji na przyszłość w zakresie wspomagania kształcenia kadry instruktorskiej organizacji harcerskich. Wprowadzeniem do tematu była gawęda dha prof. Grzegorza Nowika, który barwnie opowiedział o pierwszych kursach instruktorskich organizowanych przez Andrzeja Małkowskiego w Skolem i o ich roli dla tworzącego się harcerstwa. W kolejnym punkcie Marcin Wojdat przedstawił rolę Konkursu dla lepszego kształcenia kadry i wymiana doświadczeń, a co za tym idzie rozwoju ruchu harcerskiego, zapowiedział kolejną edycję Konkursu Kształcenioweg „Skole 2014”, a także przedstawił ideę zbudowania Funduszu Kształceniowego Fundacji, który byłby tworzony nie tylko z wpłat podmiotów instytucjonalnych, ale również przy udziale byłych instruktorów harcerskich. Następnie Marek Gajdziński zapoznał uczestników zbiórki z pomysłem stworzenia pod egidą Fundacji platformy wymiany doświadczeń kształceniowych pomiędzy instruktorami różnych organizacji. Pierwszym etapem realizacji tej idei będzie przyszłoroczny projekt pod hasłem „System Stopni i sprawności - wędrówka i narzędzia”. Z kolei Monika Figiel przedstawiła w skrócie plany działania Fundacji na przyszły rok zwracając szczególną uwagę na ważny dla środowiska harcerskiego film „Kamienie na szaniec” oraz wydarzenia związane z „Rokiem Wolności” - 70tą rocznicą Powstania Warszawskiego i 25leciem Polski niepodległej. Swoimi wrażeniami i opiniami podzielili się też uczestnicy Konkursu i warsztatów – z ich wystąpień wynikało, że idea jest słuszna, bardzo potrzebna i ułatwiła im realizację zamierzeń kształceniowych.
  GawędyGawędyGawędyGawęda hm Andrzeja Starskiego

  Ostatnim punktem zbiórki była gawęda dha Andrzeja Starskiego, który w pięknym stylu podsumował ideę Konkursu Kształceniowego puentując ją na koniec stwierdzeniem, że właśnie od kadry kształcącej w największym stopniu zależy to jaki będzie w przyszłości ruch harcerski.
  Zbiórkę zakończyliśmy tradycyjnie kręgiem.
  Krąg
 4. W części nieoficjalnej był czas na rozmowy kuluarowe, gorący poczęstunek oraz zwiedzanie Belwederu z przewodnikiem.
  Rozmowy kuluarowe

 

Galeria zdjęć I i Galeria zdjęć II

Relacja na stronie Pani Prezydentowej