Stopnie i sprawności – gra, w którą przestają grać harcerze...

... to jedna z wielu ważnych myśli, która motywowała uczestników spotkania, które odbyło się w weekend 29 – 30 listopada br., z inicjatywy Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia.

W spotkaniu wzięli udział: Monika Figiel, Jolanta Kreczmańska, Magdalena Masiak, Katarzyna Dyba, Dorota Nurek, Magdalena Karowska-Koperwas, Marcin Wojdat, Marek Gajdziński, Andrzej Jaworski, Robert Nikołajew.
Celem spotkania była praca nad atrakcyjnym narzędziem kształceniowym, które pomoże instruktorom harcerskim zrozumieć istotę i fenomenalną prostotę systemu stopni i sprawności harcerskich (gwiazdek i sprawności zuchowych).

Punktem wyjścia była konstatacja, że drużyny często nie pracują metodą harcerką, ponieważ instruktorzy nie rozumieją na czym dokładnie ona polega. Wnioski takie płyną z obserwacji drużyn, a przede wszystkim od uczestników kursów, dofinansowanych w ramach konkursu dotacyjnego SKOLE.

Pracowaliśmy nad planszową grą szkoleniową.
Podczas spotkania zostaliśmy wprowadzeni w zasady budowania założeń gier szkoleniowych, także graliśmy, aby osobiście ocenić siłę, skuteczność i atrakcyjność narzędzia. Następnie udało się stworzyć bardzo szczegółowa założenia merytoryczne i określić cele gry. To jednak dopiero początek pracy. Na stronie Fundacji będziemy publikować informacje o jej postępach.

Wyjazdowe posiedzenie zespołu kształceniowego w KampinosieWyjazdowe posiedzenie zespołu kształceniowego w KampinosieWyjazdowe posiedzenie zespołu kształceniowego w KampinosieWyjazdowe posiedzenie zespołu kształceniowego w KampinosieWyjazdowe posiedzenie zespołu kształceniowego w KampinosieWyjazdowe posiedzenie zespołu kształceniowego w KampinosieWyjazdowe posiedzenie zespołu kształceniowego w KampinosieWyjazdowe posiedzenie zespołu kształceniowego w KampinosieWyjazdowe posiedzenie zespołu kształceniowego w KampinosieWyjazdowe posiedzenie zespołu kształceniowego w KampinosieWyjazdowe posiedzenie zespołu kształceniowego w KampinosieWyjazdowe posiedzenie zespołu kształceniowego w KampinosieWyjazdowe posiedzenie zespołu kształceniowego w KampinosieWyjazdowe posiedzenie zespołu kształceniowego w KampinosieWyjazdowe posiedzenie zespołu kształceniowego w Kampinosie