Ogólnopolska Zbiórka Harcerstwa Niepokornego „w służbie Niepodległej”

 

 

Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia

 

ZAPRASZA

instruktorów harcerskich aktywnie prowadzących pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą w latach 70-tych, 80-tych i 90-tych w duchu zasad i wartości przedwojennego Harcerstwa - początkowo skupionych w Kręgach Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, a następnie w konspiracyjnym Ruchu Harcerskim oraz innych organizacjach i środowiskach niezależnych realizujących w praktyce wychowawczej tradycyjny model harcerstwa,

NA

Ogólnopolską Zbiórkę Harcerstwa Niepokornego
"w służbie Niepodległej”,

która odbędzie się w dniach: 26-27 maja 2018 r.w Krakowie.


Deklaracje uczestnictwa wraz ze zgłoszeniem do Leksykonu Harcerstwa Niepokornego należy przesyłać na adres mailowy: fhds.dzieje@fhds.pl

 

Wkrótce więcej szczegółów.