Żegnamy dh hm Andrzeja Janowskiego "Sodę"Można o nim pisać wiele: znakomity pedagog, jeden z najwybitniejszych instruktorów harcerskich; współzałożyciel i drużynowy warszawskiej Czarnej Jedynki po roku 1956, twórca programu i komendant Akcji Warmia i Mazury, przewodniczący Niezależnego Ruchu Harcerskiego w 1981 roku; działacz „Solidarności” i przewodniczący Zespołu Oświaty Niezależnej w latach osiemdziesiątych, uczestnik rozmów Okrągłego Stołu, wiceminister edukacji w pierwszych latach III RP, jeden z fundatorów i przewodniczący rady Fundacji Edukacja dla Demokracji; autor wielu prac pedagogicznych i wielu znakomitych książek harcerskich, wydawanych także przez NWH; członek rady programowej NWH, członek Rady Honorowej naszej Fundacji…

 
Można pisać i mówić o nim wiele a zawsze będzie zbyt mało.
Andrzej Janowski „Soda”... Wychowawca. Harcmistrz. Przyjaciel…
Zmarł nad ranem 13 grudnia 2020 r.