Lista kursów zakwalifikowanych do drugiego etapu Skole 2015

Dziękujemy za przysłanie aplikacji (listu intencyjnego) w konkursie dotacyjnym Skole 2015. Z dużym zainteresowaniem czytaliśmy opis wszystkich nadesłanych propozycji projektów kształceniowych. Lista tych, które zakwalifikowaliśmy do drugiego etapu konkursu w dwóch kategoriach (kursy instruktorskie i kształcenie długofalowe) znajduje się tutaj. Gratulujemy!

Teraz zapraszamy wszystkich zakwalifikowanych do wysłania planu pracy i budżetu do 31 marca, co jest warunkiem uczestnictwa w kolejnym etapie konkursu.

Autorów projektów długofalowych zapraszamy dodatkowo na spotkanie w Warszawie 11 kwietnia, gdzie będziecie mogli zaprezentować swój projekt, a także poznać inne propozycje kształcenia długofalowego które starają się o dotację w Skole 2015. Zespół dotacyjny do 25.04 wybierze projekty, które uzyskają dotację w tym roku.
Podstawą wyboru będzie ocena przesłanych planów pracy ( w tym przykładowego konspektu wybranych zajęć), budżetów oraz - dla projektów długofalowych - prezentacja.

Prosimy o przygotowanie budżetów na formularzu załączonym do pobrania ze strony konkursu

Zwracamy Waszą uwagę że w tegorocznej edycji konkursu chcemy podkreślić szczególną rolę przemyślanego i zaplanowanego procesu kształceniowego w szkoleniu instruktorów, który zakłada ich indywidualny rozwój, oparty o metodę harcerską. W kategorii kształcenia długofalowego oczekujemy projektów obejmujących powiązane ze sobą formy kształcenia rozciągnięte w czasie, ale stanowiące spójną całość, z określonym celem i planem rozwoju drużynowych i instruktorów, uwzględniające indywidualny rozwój uczestników. Przypominamy o tych założeniach, bo w czasie oceny listów intencyjnych często nie znajdowaliśmy ich odbicia w opisach projektów. Ze względu na dużą różnorodność propozycji i trudność w ich porównywaniu zwracać będziemy szczególną uwagę na zgodność projektu z tymi założeniami. Pamiętajcie, że nie wszystkie projekty aplikujących zespołów mogą otrzymać dofinansowanie.

Przypominamy też ogólne zasady dotyczące oceny projektów w II etapie.

Przy ocenie planów pracy i budżetów brane będzie pod uwagę:

 • czy przedstawiony projekt jest zgodny z metodą harcerską,
 • czy planowane działania, harmonogram i budżet są przemyślane, zasadne i adekwatne do zakładanych rezultatów,
 • czy aplikujący ma odpowiednie zasoby kadrowe, by skutecznie zrealizować projekt,
 • czy i w jaki sposób zaplanowane działania uzupełniają indywidualne kształcenie prowadzone przez opiekunów prób na stopnie instruktorskie.

Przy ocenie osobistej prezentacji Szkoły instruktorskiej projektu długofalowego brane będzie pod uwagę:

  • zgodność projektu z metodą harcerską,
  • świadomość procesu kształceniowego i indywidualnego podejścia do każdego uczestnika kształcenia
  • zgodność przedstawionej koncepcji planowanych działań z założeniami Funduszu Dotacyjnego,
  • celowość i spójność projektu, atrakcyjność form
  • sposób prezentacji koncepcji i umiejętność odpowiedzi na pytania Komisji Konkursowej.

Prezentacje odbędą się 11 kwietnia w Warszawie w godzinach 11.00-18.00. Chcemy, aby wszystkie aplikujące zespołu uczestniczyły we wszystkich prezentacjach. Zarezerwujcie sobie ten czas! Szczegółowy grafik i adres wkrótce prześlemy.
Prezentacje będą otwarte dla osób spoza grona zespołów aplikujących i zespołu dotacyjnego. W czasie prezentacji będzie możliwość zadawania pytań (również z Waszej strony) z której my z pewnością będziemy korzystać.
Dla zespołów spoza Warszawy przewidujemy zwrot kosztów podróży do wartości biletu kolejowego II klasy w pociągu ekspresowym na danej trasie dla maksymalnie dwóch osób z zespołu (na podstawie wypełnionego druku delegacji i dołączonego biletu).

W przypadku pytań piszcie śmiało na adres skole2015@harcerstwo2stulecia.pl

Czuwaj!

Zespół Dotacyjny Skole 2015