Biuletyn nr 5 - 20.08.2013

Druhny i Druhowie

Afrykańskie upały, jakie nawiedziły Polskę tego lata mamy już wprawdzie za sobą, ale nasz wakacyjny biuletyn pozostaje ciągle w tropikalnym klimacie. Osiemnaście instruktorek z Kręgu Anonimowych Harcerek w czerwcu odwiedziło czarny ląd. Przywiozły stamtąd mnóstwo wrażeń, zdjęć i zadań do wykonania i pomysłów. Wszystko opisują i pokazują na blogu www.tanzania.kaha.org.pl

Poza wakacyjnymi podróżami w czerwcu, lipcu i sierpniu z inicjatywy Fundacji wiele się działo.

1. Debaty

Debata w Pałacu Prezydenckim 12.06.2013

Otoczenie prawne funkcjonowania harcerstwa to temat Forum Debaty Publicznej, które odbyło się 12 czerwca br. w Pałacu Prezydenckim. Współorganizatorem forum była Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia. Relacje filmowe i spisane publikujemy na naszej stronie

Obecni na spotkaniu reprezentanci różnych organizacji harcerskich zgodzili się, co do potrzeby powołania wspólnego zespołu złożonego z przedstawicieli wszystkich środowisk harcerskich, który mógłby być forum wymiany doświadczeń i dialogu, a jednocześnie pełniłby rolę doradczą i zgłaszałby inicjatywy ustawodawcze. Z ramienia FHDS w pracach tego zespołu uczestniczą Wojciech Wróblewski i Małgorzata Wypych. Pierwsze spotkanie odbyło się 23 lipca w Pałacu Prezydenckim.

Debaty na Międzynarodowym Zlocie Harcerzy i Skautów w Toruniu „Wicek 2013” 6-12.08.2013

W dniach 6-12 sierpnia na toruńskim poligonie miał miejsce zlot zorganizowany wspólnie przez Związek Harcerstwa Polskiego i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, w którym uczestniczyło około 2 tys. harcerzy z ZHR i ZHP, a także około 100 skautów z Argentyny, Białorusi, Czech, Litwy i Stanów Zjednoczonych. Zlot został zorganizowany w setną rocznicę urodzin patrona polskiego Harcerstwa błogosławionego ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego www.wicek2013.pl. W inauguracji Zlotu wzięła udział para prezydencka Anna i Bronisław Komorowscy (relacja)

Podczas zlotu odbyły się m. in. dwie debaty instruktorskie. Tematyka debat związana była z pytaniami zapisanymi w Przesłaniu Fundacji. Pierwsza debata (10.08.2013) Jaką rolę powinien odgrywać ruch harcerski w świecie, w ramach innych społeczeństw i światowego ruchu skautowego, aby najlepiej służyć Polsce i Polakom poza granicami kraju? odbyła się na terenie zlotu (poligon wojskowy w Toruniu). Prowadziła ją współorganizatorka Zlotu Bogusława Pasieka – Butkiewicz. Druga debata (11.08.2013) Jak łączyć szacunek dla narodowych tradycji z otwartością na świat? Jak budować dumę z polskości zachowując szacunek i otwartość na przedstawicieli innych narodów? Odbyła się w toruńskim Dworze Artusa, prowadziła ją Monika Figiel. Relacje z toruńskich debat wkrótce na stronach Fundacji.

2. Archiwalia i spotkania historyczne

Fundacja nawiązała ścisłą współpracę z warszawskim Domem Spotkań z Historią. W ramach tej współpracy odbyły się już dwa spotkania:

Dom Spotkań z Historią w Warszawie, 24 kwietnia 2013 roku pt. Harcerze od Andersa.

Spotkanie dotyczyło okresu 1941-1943 po opuszczeniu przez tzw. Armię Andersa terenów Związku Radzieckiego i pobytu towarzyszących jej dzieci na terenie Persji (Iraku) a także roli, jaką Harcerstwo odegrało w życiu tysięcy młodych ludzi, często sierot, w tamtym trudnym czasie. Zostało ono bardzo pozytywnie odebrane zarówno przez szeroko pojęte środowisko harcerskie jak i żyjących uczestników tamtych wydarzeń. Zapis tego spotkania umieszczony na stronach internetowych Domu Spotkań z Historią i Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia jest cennym źródłem informacji o historii i mało znanych doświadczeniach wojennego pokolenia harcerek i harcerzy .

Dom Spotkań z Historią w Warszawie 14 czerwca 2013 pt. Harcerze pod baobabem.

Spotkanie poświęcone było działalności środowisk harcerskich w skupiskach wychodźców polskich w Afryce w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu: w Ugandzie, Tanzanii, Rodezji i Kenii. Relacja na stronie Fundacji

Po wakacjach zaplanowano kolejne spotkania w DSH (ul. Karowa 20), które będą odbywały się w soboty, aby także osoby zainteresowane, a mieszkające poza Warszawą, mogły w nich uczestniczyć. Program najbliższych spotkań zamieszczamy na stronie Fundacji.

Harcerskie archiwalia

Totemy z harcerskich obozowisk, sztandary, kroniki i listy – jednym słowem tysiące harcerskich pamiątek z ponad stuletniej historii harcerstwa polskiego znaleźć można w zbiorach Muzeum Harcerstwa w Warszawie. O ich emocjonalnej i realnej wartości, o szczęściu i łzach obecnych w na pozór tylko spokojnej pracy muzealnika opowiada dh Katarzyna Traczyk, dyrektorka Muzeum Harcerstwa.

 

3. Samopomoc "Bratnie słowo sobie dajem, że pomagać będziem wzajem..."

I pomagamy! W czerwcu dotarła do nas wiadomość o ciężkiej chorobie księdza hm. Krzysztofa Bojko, wieloletniego duszpasterza i instruktora środowisk harcerskich Dolnego Śląska, u którego rozpoznano nieoperacyjnego guza mózgu. Wyczerpująca chemio- i radioterapia, cukrzyca, zakrzepica, droga terapia lekowa, konieczność rehabilitacji przy jednoczesnych niedoborach finansowych Krzysztofa spowodowały, że postanowiliśmy szybko zareagować. I strumień pomocy popłynął ... Od początku lipca, prywatnej zbiórce udało się zebrać 10 tys. zł. wystarczające na medyczne wsparcie Krzysztofa do końca 2013 roku. Więcej o efektach zbiórki i o sytuacji Krzysztofa w osobnym liście Jacka Chodorskiego.

 

4. Zaproszenia

Zlot Rodzin Harcerskich, Groń k. Białki Tatrzańskiej 17-25 sierpnia 2013

Po raz trzynasty harcerskie rodziny spotykają się na zlocie tym razem pod Tatrami. Program jest jak zwykle intensywny i bogaty … ale może ktoś będzie miał czas i ochotę wpaść do ośrodka Groń - Placówka na herbatę?

Spotkanie Kręgu Anonimowych Harcerek 5/6 października 2013

Magda Karowska - Koperwas i Małgosia Sobieszczak - Marciniak … już dziś zapraszają na kolejne październikowe spotkanie KAHn – tym razem azjatyckie (!!!): Przypominamy, żeby nie zwalniać rezerwacji z pierwszego październikowego weekendu!:-). Spotykamy się w Warszawie 5-6 października. Plan spotkania i inne użyteczne informacje otrzymacie w pierwszej połowie września.
Noclegi, tradycyjnie, zapewniają mieszkające w Warszawie i okolicach dziewczyny. Od lat jest to świetnie (samo)zorganizowane. Gdyby jednak wystąpił jakikolwiek problem z noclegiem - prosimy o kontakt. Pomożemy:). Piszcie na
: mkarowska@gmail.com


Czuwaj!

W imieniu Redakcji Biuletynu FHDS

Krysia Olszewska