Apel o pomoc dla Kacpra

Drodzy przyjaciele !


Po raz kolejny zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie finansowe rehabilitacji i leczenia naszego zięcia Kacpra Kurka. Serdecznie dziękujemy za dotychczasową ofiarność i życzliwość jaką nam i Kacprowi okazujecie.


Dla przypomnienia poniżej opis sytuacji.
W listopadzie 2015 r. cztery miesiące po ślubie, nasz 29-letni zięć Kacper Kurek, uległ udarowi rdzenia kręgowego w części piersiowo-szyjnej, w efekcie którego nastąpił całkowity paraliż ciała od wysokości pach w dół (porażenie cztero-kończynowe). Po 7 miesiącach pobytu w szpitalach od lipca 2016 r. Kacper mieszka u nas w odpowiednio przystosowanym mieszkaniu. Już następnego dnia po wypisie ze szpitala Kacper rozpoczął intensywną rehabilitację (ok. 3 godziny dziennie).
Pozytywne efekty rehabilitacji pojawiły się dość szybko i aktualnie dzięki wzmocnionym mięśniom rąk może samodzielnie przesiadać się z łóżka na wózek inwalidzki. Obecnie Kacper jest bardzo aktywny w pracach domowych; sprząta, gotuje. Samodzielnie dba o higienę wokół siebie. Nieco  zmniejszyła się spastyczność mięśni kończyn dolnych. Kacper wymaga nieustannej intensywnej rehabilitacji. Nawet kilkudniowa przerwa powoduje cofanie się jej pozytywnych efektów. Miesięczny koszt rehabilitacji wynosi ponad 5 000 złotych i musi być w całości pokryty ze środków prywatnych, gdyż NFZ ich nie refunduje. Renta Kacpra wynosi 1100 zł.


Zwracamy się do Was z gorącą prośbą o wsparcie.
Aktualnie funkcjonuje subkonto w Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ul. Ossowskiego 5 Kraków,
założone w celu zbierania środków finansowych na leczenie, rehabilitację i sprzęt rehabilitacyjny
dla Kacpra Kurka. Za wszelką dotychczasową pomoc jeszcze raz serdecznie dziękujemy.


Wpłat można dokonywać na kilka sposobów:


1.Wpłaty z odpisu 1% podatku przy rozliczeniu rocznym PIT - należy wpisać KRS Caritas
Archidiecezji Krakowskiej: nr KRS 0000207658 z dopiskiem „leczenie Kacper Kurek”


2.Wpłaty z tytułu darowizn od osób fizycznych.
(odliczenia od dochodu przekazane na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku
publicznego – art.26 ust.1 pkt 9 lit. a ustawy)


3.Wpłaty z tytułu darowizn od osób prawnych.
(odliczenia od dochodu przekazane na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku
publicznego – art.26 ust.1 pkt 9 lit. a ustawy)


wpłaty można przekazywać na konto złotówkowe:
Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ul. Ossowskiego 5 Kraków
konto bankowe Bank Spółdzielczy Rzemiosła o/Kraków (PLN)
nr 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001
z dopiskiem „leczenie Kacper Kurek”


Jeżeli ktoś z Państwa widziałby możliwość poszerzenia kręgu wsparcia dla Kacpra, to bardzo o to
prosimy.

Teresa i Tadeusz Żelazny